Kích thích hoạt động của hệ thống kháng bệnh trong cây, giống như một loại vắc xin thực vật

Phòng trị tuyến trùng, nấm bệnh, vi khuẩn, virut trong đất. Kiểm soát hiệu quả các loại bệnh gây hại trên cây (bệnh sương mai, cháy lá, thối thân, thán thư, ri sắc, nấm hồng, nấm lông chuột, khô quả, chết chậm, u sưng rễ,…). Giúp cây phục hồi nhanh chóng, hiệu quả trong thời gian 72h sau khi sử dụng.