Vi sinh vật giúp cân bằng hệ sinh thái. Bằng những hoạt động sinh hóa, chúng giúp cho sự sống của các vi sinh vật khác, kể cả con người

Các nghiên cứu cho biết cấy vi sinh vật hữu ích vào đất giúp triệt tiêu các mềm bệnh trong đất, tăng tốc phân hủy các phế liệu hữu cơ, gia tăng hấp thu các chất dinh dưỡng vô cơ và các hợp chất hữu cơ hữu dụng cho cây trồng, gia tăng các hoạt động của các vi sinh vật hữu ích, thí dụ như: Mycorrhizae, vi khuẩn cố định đạm và giảm thiểu nhu cầu sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.