Ứng dụng quản trị tích hợp SĨ- NÔNG – CÔNG -THƯƠNG vận hành hệ sinh thái nông nghiệp VACRR

Chúng tôi đã dùng lại thuật ngữ sĩ-nông-công-thương truyền thống để phân lập các công việc khác nhau trong suốt quá trình trồng trọt từ xuống giống, chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, giao nhận, thu tiền, ghi sổ sách. Từ trồng trọt, chúng tôi ứng dụng tiếp phương pháp quản trị này vào chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp…

Từ Triết lý VACRR chúng tôi đã vận hành tốt Xứ Tiên Organic Farm và tự tin qua nhiều lần thực nghiệm thành công

Vùng trồng liên kết

Ổi, Bơ, Tiêu_Đăk Glong, Đăk Nông

Chanh dây – Gia Lai

Cần Tây – Ninh Gia, Đức Trọng

Tiêu, cà phê – Đăk Lăk